Miot Y5 26 marca 2023: YUKI, YULIUSZ


 & 

Miss Molly Ars Britannica*PL & Goldmine Top Boy

BRI ns 21 (11) 33 & BLH ny 11(12)

Oboje rodzice mają komplet badań genetycznych, FIV, FELV, PKD clear, ojciec HCM echo clear tested

Krycie nie zostanie powtórzone, kocurek już po kastracji.

Both parents have full gen tests,  FIV, FELV, PKD clear, father HCM echo clear tested

Mating will not be repeated 


Kocięta: 


Yuliusz Ars Britannica*PL

YULIUSZ Ars Britannica*PL

BRI ns 11 - czarny srebrny cieniowany, oczy zielone, kocur

BRI ns 11 - black silver shaded, green eyes, male

Status: obserwacja / observation


Yuki Ars Britannica*PL

YUKI Ars Britannica*PL

BRI ns 11 - czarny srebrny cieniowany, oczy zielone, kocur

BRI ns 11 - black silver shaded, green eyes, male

Status: rezerwacja/ reserved