Miot R5 30 lipca 2022: RODERICK, RUFUS, RUBY, REA, RENESME


RODZICE:

Wilma Ars Britannica*PL &  Goldmine Grand the Orange

Wilma Ars Britannica*PL & Goldmine Grand the Orange

(BRI ny 21(11) 33 & BRI oy 25(12))

Rodzice FIV, FELV, PKD clear, ojciec HCM clear i pełen test genetyczny, grupa krwi A, kocięta niosą bezpośrednio gen cynamonu

Parents FIV, FELV, PKD clear, father HCM clear, full genetic test, blood type A, kittens are direct carriers of cinnamon 

 


Kocięta:


Roderick Ars Britannica*PL

RODERICK Ars Britannica*PL

BRI by 11 (25) - czekoladowy złoty, kocur, niesie gen cynamonu i gen pointa, być może niesie rozjaśnienie, kastracje 11.02

BRI by 11(25) - choco golden male, direct carrier of cinnamon & point, possibly carries dillution

Status: rezerwacja/reserved


Rufus Ars Britannica*PL

RUFUS Ars Britannica*PL

BRI ny 11 (12) - czarny złoty szynszylowy kocur, niesie gen cynamonu i gen pointa, być może niesie rozjaśnienie, kastracja 11.02

BRI ny 11(12) - black golden chinchilla male, direct carrier of cinnamon & point, possibly carries dillution

Status: dostępny na kolanka/ available as an elite neutered pet


Rea Ars Britannica*PL

REA Ars Britannica*PL

BRI by 11 (bu 12) - czekoladowa złoty szynszyla - kotka - niesie wyjątkowy gen sunshine, niesie gen cynamonu i gen pointa, być może niesie rozjaśnienie

BRI by 11(25) - choco golden chinchilla female - choco sunshie - direct carrier of cinnamon & point, possibly carries dillution

Status: w nowym domu/ in new home


Renesme Ars Britannica*PL

RENESME Ars Britannica*PL

BRI by 11 (bu 12) - czekoladowa złoty szynszyla - kotka - niesie wyjątkowy gen sunshine, niesie gen cynamonu i gen pointa, być może niesie rozjaśnienie

BRI by 11(25) - choco golden chinchilla female - choco sunshie - direct carrier of cinnamon & point, possibly carries dillution

Status: rezerwacja/ reserved


Ruby Ars Britannica*PL

RUBY Ars Britannica*PL

BRI by 11 (25) - czekoladowa złoty szynszyla, kotka, niesie gen cynamonu i gen pointa, być może niesie rozjaśnienie

BRI by 11(25) - choco golden chinchilla female, direct carrier of cinnamon & point, possibly carries dillution

Status: rezerwacja/ reserved