Miot K5 24 kwietnia 2022: KARLA, KARMEN


Rodzice: 

Zara Ars Britannica*PL & 

CH Zara Ars Britannica*PL BRI ns 11(12) & NL*Jadwiga's Ramses BRI ns 11

Both parents with full DNA scan, PKD clear genetic, FIV, FELV negative, blood type A. 

Rodzice z pełnym profilem genetycznym, PKD clear, FIV, Felv negatywne, grupa krwi A. 


Kocięta: 


Karla Ars Britannica*PL

KARLA Ars Britannica*PL

BRI ns 11(12) - czarny srebrny cieniowany szynszyla, oczy zielone, kotka

Status: rezerwacja


Karmen Ars Britannica*PL

KARMEN Ars Britannica*PL

BRI ns 11(12) - czarny srebrny cieniowany szynszyla, oczy zielone, kotka

Status: rezerwacja